Your request is being processed.
elfa
10_year_warranty_big

10 års garanti

Ved fremstillingen af Elfa-produkter kæles der for hver detalje. Den stabile og holdbare konstruktion sikrer eksklusive kvalitetsopbevaringsløsninger, der holdet hele livet.

Garantien omfatter:
Garantien gælder i 10 år fra købsdatoen og dækker materiale- og produktionsfejl på indretning og skydedøre. Garantien gælder kun mod forevisning af original kvittering.

Garantien omfatter ikke:
  • Garantien dækker ikke produkter, der er blevet opbevaret eller monteret forkert, anvendt forkert eller til formål, de ikke er beregnet til, samt ændret eller rengjort med forkerte metoder eller rengøringsmidler.
  • Garantien dækker ikke normal slitage, skæremærker, hak, ridser samt skader, der skyldes slag eller ulykker.
  • Garantien dækker ikke produkter, der har stået udendørs, været udsat for direkte sollys i længere tid eller været opbevaret fugtigt, f.eks. i et badeværelse.
  • Garantien dækker ikke skader på andre ejendele, der måtte være opstået som følge af, at produktet fra Elfa ikke har fungeret korrekt.

Reklamation:
Reklamation skal fremsættes til forhandler/kundeservice uden ugrundet ophold, efter at fejlen er blevet opdaget. Reklamation over synlige skader på produkter skal fremsættes omgående og før montering. Skader, som med rimelighed burde være opdaget før montering, og som ikke er blevet dokumenteret før montering, accepteres ikke.

Garantiforpligtelser:
Denne garanti dækker kun afhjælpning i form af reparation eller udskiftning. Elfa afgør, om fejl, der er omfattet af garantien, skal afhjælpes ved reparation eller udskiftning. Elfa kan ikke gøres erstatningspligtig på grundlag af denne garanti for indirekte eller direkte materielle skader. Skadeserstatning for indirekte eller direkte materielle skader omfatter f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller omkostninger til reparation eller erstatning af andre ejendele, der er blevet beskadiget, som følge af at Elfa-produktet ikke fungerer.
Hvis dit Elfa-produkt ikke kan repareres, bytter vi det uden omkostninger.

Brug af national og regional lovgivning
Denne garanti giver dig særlige juridiske rettigheder, men du kan også have andre rettigheder, der kan variere fra land til land samt region til region.

Find produkter
[cookies]
  • Vi anvender cookies for at du skal få den bedste bruger oplevelser. Ved at anvende vores tjenester godkender du at vi bruger cookies.
    OK Læs mere